Stephen E. Arnold IT Kolledžis

Täna käis mainitud [L] härrasmees ITK-s rääkimas. Täitsa põnev ja põhjalik sissevaade IT-ärimaailma sellesse ossa, mis tegeleb infootsingu ja andmekaevandamisega. Põhiosa ettekandest moodustas 20 selle valdkonna firma uuring – analüüs näitas üsna huvitavalt eri firmade liikumist lihtsate töövahendite loomise tasandilt superplatvormi-tasandi suunas (viimasele on jõudnud vaid kolm suurt: IBM, Oracle ja Microsoft).

Kaku erialane kiiks muidugi oleks tahtnud küsida: kas kogu see temaatika eeldab a priori “kinniseid” lahendusi (pea kõigil käisid läbi mõisted proprietary, patented, Windows-centered)? Eriti IBMi puhul võiks nende viimaste aastate tegevuse valguses ka muud eeldada. Siiski, loengu lõpuosas leidis kajastust ka veidi teistsugust lähenemist.

Muidugi ka asjaolu, et enne loengut kuuldus juttu, nagu ei tohtivat seda üldse videosse võtta ega pildistada, tekitas küsimuse. Õnneks siiski lubati videosse salvestada, kuid see läks erinevalt paljudest samalaadsetest ITK üritustest üksnes kolledži sisevõrku. Põhjendus oli klassikaline “raamat on tulemas” ([L] Wolli rääkis sellest kenasti eelmise aasta E-ülikooli konverentsil). Noh, mis ikka – igaühel on õigus toimida oma parema äranägemise järgi, aga viimasel ajal on mitmed asjalikud raamatud tulnud välja just vastupidiselt: esmalt tuleb mingi CC-litsentsiga koopia (tüüpiliselt PDF) netti ning mõne aja pärast ilmub paberil raamat.

Aga üldmulje loengust oli muidugi hea – selle kaliibriga tegelasi siinmail iga päev ei kohta.