Huvitav märk

Slashdoti arutelus saab Richard Stallman üllataval kombel tublisti tunnustada. Enamasti on teda seal varasemalt pigem veidrikuks peetud.

Järelikult on tarkvarapatendid, ACTA, võrgutsensuur, suurfirmade sigatsemine ja “intellektuaalomand” hakanud ka sealsel lugejaskonnal kapitaalselt üle viskama. Aga sedasama juttu  on RMS tegelikult kogu aeg rääkinud.

Kommenteerimine on suletud.