Tore seadus

Kui idanaabrid [L] siin kirjeldatud seaduse vastu võtavad, siis oleks Riigikogul viimaks täiesti põhjendatud võimalus võtta vastu samalaadne seadus Eestit okupeerinud riikide kohta. Kinni panema pole mõtet kedagi hakata, aga üheotsapilet piiri taha koos 10a sisenemiskeeluga võiks mõningatele täiesti adekvaatne autasu olla. Saaks õhu puhtamaks.