Patsiga (ja natuke pahatahtlik) jõululaul

* Viis: “Aisakell”
* Allikad: jõulupühad + lumetuisk +  [L] arvutiuudised

Refrään: Interneti Uudistaja, hirmus turvaauk
– nemad kaks ju käivad koos justkui püss ja pauk
Interneti Uudistajas jälle vägev auk –
Redmondis on hädakisa, söömata jääb mauk

Märkamatult näe on see aasta läind
kurinahad kräkkerid on softi kallal käind
Pahandatult torisemas itimeeste hulk –
brauserite vana kunn on paljas nagu pulk!

Interneti Uudistaja…

Guuglipoiste kroomiläik, tulirepsi urr
Safarigi ümber käimas mäkirahva nurr
Uudistajat lapivad kõik Pisipehme väed –
ent iga vana augu kohal kahte uut pea näed

Interneti Uudistaja…

* Interneti Uudistaja = Explorer (kui keegi aru ei saanud)