Päeva lause

“Praktiseeriv traumatoloog saab sõnadetagi aru, milles probleem on, kui haige talle vigastatud kohta näitab.”
(Tallinna “linnapea” arusaam sellest, miks erinevad linna palgal olevad asjapulgad ei peaks võõrkeeli – ehk siis muud peale vene keele – oskama. Sama põhjapanevaid arusaamu [L] on tal veel.)