Eesti Infotehnoloogia Seltsi avaldus

Eesti Infotehnoloogia Seltsi (EITS) volikogu teatab, et Selts avaldab täielikku toetust Eesti Vabariigi Valitsusele, peaminister hr. Ansipile.

Palume EITS-i liikmetel, Eesti IT-kogukonnal ning teistel erialaliitudel osutada oma kompetentsivaldkondades kõikvõimalikku abi Eesti valitsus- ja korrakaitseasutustele olukorra stabiliseerimiseks ning võitluseks kurjategijatega. Mitmed Seltsi liikmed on juba teinud tasuta abipakkumisi nii tarkvara, konsultatsioonide kui arendustööde vormis.

Oleme nördinud kurjategijate märatsemisest Eestis ning teistest vägivaldsetest aktsioonidest, mis häirivad elanikke ja takistavad tööd. Nüüdseks on asutud toime panema sabotaažiakte mobiilsidevahendite ja elektroonilise meedia kaudu. Ei ole üllatav, et sellise kuritegevuse initsiaatoriteks ei ole mitte ainult kohalikud eraisikutest kurjategijad vaid lausa Venemaa ametiasutused. Loodame, et Eesti politseistruktuurid, kes kindlasti saavad soovi korral abi meie infotehnoloogia spetsialistidelt, suudavad tagada stabiilsuse elektroonilise meedia keskkonnas, teha selgeks ründeallikad ja tagada avaliku sektori asutuste tõrgeteta töö. Pakume selleks kõikvõimalikku abi oma teadmiste, oskuste ja kogemuste osas.

Eesti vajab ühtekuuluvust ja teineteise abistamist. Peame alatuks mõnede tuntud isikute kriitikat valitsuse aadressil ning nende persoonide leebet suhtumist neosovetliku Venemaa poliitika mahitustesse Eestis suhtes. Meenutagem, et sovetirežiim oli süüdi sadade miljonite inimeste surmas.

Usume, et EITS ja teised erialaliidud saavad kiiresti organiseerida abi Eesti Valitsusele mistahes valdkonnas, kus seda vajatakse. Eriliseks kitsaskohaks on Eestis ingliskeelsete võrguväljaannete (ajalehtede) arvestataval, adekvaatset sisu omaval kujul, puudumine. Kahjuks saavad meie sõbrad kõikjal maailmas ingliskeelset teavet meie sündmuste kohta desinformeerivatest vene väljaannetest.

Loodame, et kord suudetakse kiiresti taastada ning palume kõigil ühineda meie avaldusega toetades Vabariigi Valitsust ning abistades ametiasutusi oma parimate võimaluste piires.

Eesti Infotehnoloogia Seltsi volikogu,
2. mail, 2007. a.