Meeldiv tõdemus

Viimane aasta on näidanud, et Eestis hakkab pikkamööda (aega võtab, aga suund on õige) kujunema normaalse euroopaliku ühiskonna mudel, kus paremini toimetulevad inimesed märkavad ka teisi enda kõrval. Sihtasutus Dharma, Eesti UNICEF ja mitmed toredad inimesed on selle aasta jooksul teinud mitu väga ilusat liigutust Eesti puuetega inimeste toetamiseks (meie äsjane laager oli vaid üks neist).

Aitäh teile kõigile!